fazy rozwoju człowieka Erikson

       

Podstrony


Precious illusions

Temat: zagadnienia
... ideologii. 23. Jakie są założenia liberalnego systemu edukacji? 24. Wymień fazy rozwoju człowieka wg. Eriksona. Omów jedną z tych faz.
Źródło: pedagogikaeni.fora.pl/a/a,36.htmlTemat: kolokwia poprawkowe- piszcie pytania
z ego- tylko w czasie zabaw 4. kolejność rozwoju zabawy w sferach, która kolejność dobra: autokosmiczna-mikrosfera-makrosfera 5. jakie są skutki konfliktu w 1 fazie rozwojowej- schizofrenia dziecięca ( albo na odwrót) kelly: 1) słaba ... od metod obiektywnych, taki jak metody projekcyjne, coś w tym stylu 4) najbardziej ogólne metody rep testu to forma minimalnego i maksymalnego kontekstu 5) Aby poznać człowieka twierdzi Kelly, należy: poznać jego rozumienie...
Źródło: psychotrele.fora.pl/a/a,594.html


Temat: pytania z egzaminu z zeszlego roku
Pytanie otwarte; 1. kiedy dziecko uznaje, ze kłamstwo to stwierdzenie intencjonalnie fałszywe 2. rozwoj szeregowania 3. rodzaje asymilacji 4. rozwoj osobowości Schaffera 5. wpływ środowiska na rozwoj 6. kryteria zmian rozwojowych 7. najważniejsze zadanai fazy embrionalnej 8. źródeł koncepcji bowlbyego należy szukac 9. Kidy dziecko zdaniem Wysockiego osiga rozowj wyższy(?) nie mogę się odzytac;/ 10. emocje związane z samoświadomością 11. badania Jagodzińskiej ... się na zewnętrzny aspekt procesu adaptacji wedlug Piageta 14. co powoduje retardacje 15. co najmniej 3 właściwości mowy dziecka w 2 roku zycia 16. model zmian rozwoju zaproponowanego przez Freuda to model…. 17. interioryzacja prowadzi do… 18. rozumienie reguł zdaniem Piageta 19. rola kultury w rozwoju 20. banki, rzucanie cieni to zabawa… 21. parametry rozwoju Hurlez 22. kierunki rozwoju zabawy tematycznej 23. zmieny w rozwoju zaspokajania potrzeb 24. spostrzeganie całości, w której czesci istnieja niezależne od całości danej w spostrzeganiu to przejaw.. 25. co zapamietuje dziecko prenatalnie 26. funkcje grupy rówieśniczej w dorastaniu 27. sposób ujmowania człowieka w rozwoju i określenie zadania 28. funkcje wzmacniania rozwoju pelnia funkcje 29. rozniece w sposobie ujmowania efektu rozwoju w psychologii rozwojowej i psychologii biegu zycia 30. obraz ... samowiedzy w rozwoju 34. cechy wyróżniające przekonania samorodne od innych 35. świadomość JA Selmana pomiedzy 6-9 r.z dzieci odkrywaja (poziom ,charakterystyka) 36. sprawności ruchowe 3-4latka 37. rysunek w średnim dzieciństwie 38. czego dotycza zminy w zakresie oznak 39. kryzys w koncepcji eriksona jest wynikiem 40. jak dziecko traktuje przedmiot w okresie inteligencji sensomotorycznej 41. rodzaje nauczania a proponowane przez Wysockiego w okresie ... w wieku przedszkolnym 7.odziedziczalnosc temperamentu 8.udawanie egzystencjalne 9.sankcja ekspiacyjna 10.szeregowanie empiryczne 11.”fizjologiczne urodzenia” 12. flavell stan wcześniejszy w pozniejszy to.. 13.peywatby charakter swaiata psychologicznego jako srednia wlasnej indywidualności 14.organiczne ujecie rozwoju 15.skala badanie pobudzenia 16.pozne dzieciństwo-pojecia 17.sądy rozproszone dotycza poszeczegolnych apektow i cech charakterystycznych do samowiedzy .. 18.altruistyczne motywy dzialania zdaniem psychoanalitykow 19.rozwoj moralny bandury 20precyzja spostrzegania wienczy etap 21. o biologicznyh ... ? 4. Fazy percepcji wedlug Szumana? 5.Wymień elementy osrodka aktywnosci i wyjaśnij czym są? 6. Czym zajmowal sie Watson? 7. Wymień najwazniejsze osiagniecia fazy embrionalnej? 8. Czego przejawem jest duma? 9.Wymień i opisz rodzaje asymilacji? 10. Rodzaje nauczania i podac zakres wiekowy 11. Jak Whitehurst traktowal rozwój? odp.model cykliczny 12. Coś o badaniu inteligencji i temperamentu. 13. Od czego do czego przebieja rozwoj obrazu ja? teoria konwergencji i Stern dlaczego byla niezwykla? 14. Myslenie wg wygotskiego? 15. Samowiedza z kozieleckiego 16.Badania nad inteligencja, z czym i jak korelucje? TEST 1. Wybrac fazy idealizmu ... a ukosnym 4. Pole pojecia aktywnosc co ma najwęższy zakres 5. Co u Eriksona poprzedza poczucie tozsamosci odp. poczucie przedsiebiorczosci 6. W zwiazku z pojawieniem sie samoswiadomosci pojawiaja sie nastepujace emocje...........
Źródło: psychotrele.fora.pl/a/a,533.html
Sitedesign by AltusUmbrae.